เราเป็นผู้นำทางด้าน “เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ภาพสามมิติ ชนิด เลนติกูล่าร์”

เรามีประสบการณ์และความรู้ที่ได้สะสมมาจากการทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา

และได้พัฒนาประสิทธิภาพของงานพิมพ์ภาพประเภทสามมิติให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ภาพสามมิติได้ทุกขนาด

Products

POP / Poster
Card
Book Mark
Book

Forums

Testimonials