หลักการทำภาพสามมิติ

จากกฎพื้นฐานของกลไกร่างกายมนุษย์ บอกกับเราว่าตาของมนุษย์สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติเพราะว่า ตาของเราสองข้างจะแยกการมองวัตถุออกจากกันในแนวนอน  ดังนั้นภาพที่ตาแต่ละข้างเห็นจะแตกต่างกัน  ซึ่งความแตกต่างหรือการแยกออกจากกันนี้เองที่ทำให้เรามองเห็นวัตถุที่มีความลึกลงไปได้  และนี่เองที่เป็นหลักการของการทำภาพสามมิติ  “เมื่อตาของเรามองเห็นภาพสองภาพจากมุมที่ต่างกัน ทำให้เรามองเห็นเป็นภาพสามมิติเสมือนจริง”

 

ภาพพิมพ์เลนติกูล่าร์ เป็นการสร้างภาพโดยการซอยภาพให้เป็นเส้นๆ และนำมาเรียงต่อกัน ด้วยภาพหนึ่งภาพหรือมากกว่าหนึ่งภาพ  หลังจากนั้นภาพจะถูกนำไปพิมพ์อยู่ด้านหลังของแผ่นเลนติกูล่าร์  โดยให้แต่ละช่องของเลนส์ถูกวางให้อยู่ในแนวเดียวกันกับภาพที่ถูกซอยเป็นเส้นไว้นั้น  ซึ่งตำแหน่งของเส้นภาพนั้นจะถูกกำหนดโดยองศาของการมอง  เราจะมองเห็นภาพในแต่ละช่วงแตกต่างกันไปตามองศาการมองที่แตกต่างกัน  โดยหลักการนี้เอง  เราจึงสามารถสร้างภาพในรูปแบบต่างๆออกมาได้  เมื่อแสงเข้าไปกระทบในแต่ละร่องเลนส์  การสะท้อนแสงจะเกิดขึ้น  ตามทิศทางแต่ละทิศทางที่แตกต่างกันไป  แต่ภาพที่ถูกวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันของช่องเลนส์  จะแสดงผลออกมาในทิศทางเดียวกัน  โดยสมองจะเป็นตัวแปลความแตกต่างกันนี้ให้เป็นความลึก

 

ผลลัพธ์ที่ได้คือ  เมื่อมองไปที่ภาพจากมุมเดียวกันจะเห็นภาพทั้งหมดเป็นภาพเดียวกัน  แต่ถ้ามองจากมุมอื่นที่แตกต่างกันไปจะทำให้เห็นภาพที่แตกต่างกัน  เนื่องจากองศาของมุมมองที่แตกต่างกัน  ซึ่งความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผ่นเลนส์ที่ใช้,  จำนวนภาพต้นฉบับที่ใช้  และภาพต้นฉบับที่นำมาใช้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

 

ตัวอย่างเช่น ฟิล์มสามมิติมีภาพ 2 ภาพ โดยทำให้เป็นเส้นตามแนวตั้งบางๆ  และใช้แว่นตามองภาพสามมิติมองลงไปที่ภาพ  ตาแต่ละข้างจะมองเห็นเพียงภาพเดียว  แผ่นเลนส์บางชนิดสามารถใช้ในการสร้างรูปแบบแบบนี้ได้  ตามที่ได้อธิบายไปแล้วในตอนต้น  ว่าเรามองเห็นภาพที่แตกต่างกันตามเส้นบนร่องเลนส์จากมุมมองที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นถ้าเราวางแผ่นเลนส์ในแนวตั้ง  ที่แนวเส้นร่องเลนส์ตั้งฉากกับแนวนอนของสายตาเรา  มุมมองที่ต่างกันของตาทั้งสองข้างจะทำให้เรามองเห็นเส้นภาพสองภาพที่แตกต่างกัน  แล้วเส้นภาพที่แตกต่างกันสองภาพนี้จะรวมกันเป็นภาพสามมิติหนึ่งภาพสะท้อนออกมาให้เรามองเห็น

 

เพื่อจะให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น  เราสามารถใช้ภาพหลายภาพ  เพราะว่าตาของเรามองในแนวนอน และเส้นร่องเลนส์อยู่ในแนวตั้ง  โดยภาพจะต้องถูกนำมาสานกันตามเส้นแนวตั้งของภาพสามมิติ