การพิมพ์ภาพสามมิติ

เราสามารถแบ่งลักษณะงานพิมพ์ภาพสามมิติ ได้ 2 ลักษณะด้วยกัน คือ

  1. การพิมพ์ลงบนกระดาษ  โดยปกติแล้ว เราจะพิมพ์ภาพสามมิติลงบนกระดาษ แล้วค่อยเคลือบด้วยแผ่นเลนติกูล่าร์  ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ด้วยระบบพิมพ์ออฟเซ็ท, ดิจิตอลออฟเซ็ท, อิงค์เจ็ท และดิจิตอลโฟโต้  เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณน้อยๆ

  1. การพิมพ์ลงบนเลนส์โดยตรง  จะใช้การพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท  เหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณมากๆ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนที่เสียจากการติดกระดาษกับแผ่นเลนติกูล่าร์ทีละแผ่น และช่วยลดระยะเวลาในการทำงานด้วย