ความเป็นมา

เทคโนโลยีเลนติกูล่าร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นในต้นปี ค.ศ. 1900  โดยในยุคแรกนั้นถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำสีสำหรับการถ่ายภาพยนตร์สี โดยการใช้แม่สี 3 สีเป็นหลัก และ การทำฟิล์มสไลด์สี Kodachrome   เราต้องขอบคุณสำหรับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีภาพดิจิตอล และคอมพิวเตอร์ ที่เริ่มเข้ามาในปี ค.ศ. 1990  ที่ทำให้เกิดการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง  ที่จะสร้างความประหลาดใจให้เราได้เห็นภาพสามมิติที่มีความละเอียดและคุณภาพสูงขึ้น  เทคนิคที่นำมาใช้เมื่อ 10 กว่าปีก่อนนั้น  คือการนำภาพมาซ้อนกันเป็นชั้นๆ  ซึ่งยังคงถูกใช้อยู่ในปัจจุบัน  เพียงแต่ในปัจจุบันนี้  มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้สำหรับทำภาพสามมิติขึ้นมาใช้โดยเฉพาะในหลากหลายเวอร์ชั่น, นอกจากนี้เพียงจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องพิมพ์ที่มีความละเอียดสูง, เครื่องเคลือบเย็น และแผ่นเลนติกูล่าร์ พร้อมด้วยเทปกาว2หน้าชนิดใส  ก็สามารถทำภาพสามมิติขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้ว  เพียงแต่ต้องฝึกทักษะในการติดภาพกับแผ่นเลนติกูล่าร์ให้ตรงกัน หลังจากนั้นก็ผ่านเข้าเครื่องเคลือบเย็นในขณะที่ภาพกับแผ่นเลนติกูล่าร์อยู่ในแนวที่ตรงแล้ว (ซึ่งอาจจะต้องทำถึง 3 ชิ้น จึงจะได้ชิ้นงานที่ดีออกมา 1 ชิ้น)